What is Justwalkabout?

Justwalkabout is a tourist portal for tourism enthusiasts, people who like active recreation and everyone who enjoys new places. Thanks to this portal, you will use the possibilities that the GPS, smartphones and new technologies give you. What's more, this navigation for your phone (in a tourist version) will allow you to make money.

See more

How it works

This portal provides tourist routes from different regions and with different levels of complexity. This will cause your tour to be full of the right information, events and descriptions of the given location. You can download paid routes created by other tourism enthusiasts any time.

See more

For You

We have gifts in the form of travel gadgets for the first users.
Like us on Facebook and get every 10th route for free.

See more

Kazimierski spacer nad Wisłą

Route difficulty: Easy
Route distance: 5 km

Added by: gwojcikowski

Rating:

Sold: 284

Buy route

Trasa prowadzi wzdłuż rzeki w najpiękniejszym miejscu Małopolskiego Przełomu Wisły. Nadal zachowała ona tu cechy rzeki dzikiej i nieujarzmionej, kapryśnie zmieniającej nurt i przebieg koryta, kształtującej co roku nowe, piaszczyste łachy i wyspy, które z czasem znikają. Małopolski Przełom Wisły zaczął się kształtować w wyniku ruchów wypiętrzających pod koniec okresu trzeciorzędu, a więc ok. 3 mln lat temu. Przedtem istniało tu ciepłe morze. Początkowo, od zlodowacenia środkowopolskiego, Wisła płynęła na zach. od Janowca i Puław – dopiero w okresie czwartorzędu, ok. 140 tys. lat temu – stworzyła współczesny nurt pomiędzy Janowcem i Kazimierzem Dolnym. Trasa pozwala zobaczyć kazimierskie spichlerze oraz piękne panoramy miasteczka, a szczególnie tych jego części, które położone są na wyniesieniach terenu. Doprowadza do kamieniołomu pod Albrechtówką i dalej do niewielkiej, uroczo położonej wioski Męćmierz.

Comments (0)