What is Justwalkabout?

Justwalkabout is a tourist portal for tourism enthusiasts, people who like active recreation and everyone who enjoys new places. Thanks to this portal, you will use the possibilities that the GPS, smartphones and new technologies give you. What's more, this navigation for your phone (in a tourist version) will allow you to make money.

See more

How it works

This portal provides tourist routes from different regions and with different levels of complexity. This will cause your tour to be full of the right information, events and descriptions of the given location. You can download paid routes created by other tourism enthusiasts any time.

See more

For You

We have gifts in the form of travel gadgets for the first users.
Like us on Facebook and get every 10th route for free.

See more

Niepowtarzalna uroda Sandomierza

Route difficulty: Easy
Route distance: 3 km

Added by: gwojcikowski

Rating:

Sold: 277

Buy route

Sandomierz (27 tys. mieszkańców) należy do najpiękniejszych polskich miast, które rozwinęły się dzięki położeniu nad Wisłą, już we wczesnym średniowieczu. Znaczenie Sandomierza systematycznie rosło i w Małopolsce wybił się na drugie miasto po Krakowie. Wiązało się to z położeniem na ówczesnym międzynarodowym szlaku handlowym z Pragi przez Kraków do Kijowa, z odgałęzieniem do Przemyśla i Halicza. W 1138 r. stał się stolicą księstwa dzielnicowego. Powstała m.in. największa wówczas w Małopolsce kolegiata, a jej prepozytem, czyli zwierzchnikiem, był Wincenty Kadłubek.. Czasy odrodzenia jeszcze przyspieszyły rozwój miasta. Rozwijał się ruch budowlany, a nowe formy architektoniczne otrzymały liczne kamienice, ratusz, Brama Opatowska i inne obiekty. Kupcy, w obawie przed pożarami i stratami ponoszonymi podczas wojennych napaści, budowali składy podziemne, które z czasem stworzyły one rozległy podziemny labirynt korytarzy. Do dzisiaj zachował się zabytkowy układ urbanistyczno-architektoniczny oraz wiele wysokiej klasy zabytków. W ostatnich latach miasto bardzo spopularyzował serial. "Ojciec Mateusz", który tu kręcono.

Comments (0)