What is Justwalkabout?

Justwalkabout is a tourist portal for tourism enthusiasts, people who like active recreation and everyone who enjoys new places. Thanks to this portal, you will use the possibilities that the GPS, smartphones and new technologies give you. What's more, this navigation for your phone (in a tourist version) will allow you to make money.

See more

How it works

This portal provides tourist routes from different regions and with different levels of complexity. This will cause your tour to be full of the right information, events and descriptions of the given location. You can download paid routes created by other tourism enthusiasts any time.

See more

For You

We have gifts in the form of travel gadgets for the first users.
Like us on Facebook and get every 10th route for free.

See more

Przemyśl

Route difficulty: Normal
Route distance: 2 km

Added by: gwojcikowski

Rating:

Sold: 276

Buy route

Przemyśl od początku swojego istnienia rozwijał się jako miasto pogranicza i taki charakter zachował do tej pory. Od średniowiecza we władaniu mieli go Polacy, Rusini, Węgrzy, Austriacy, a w czasie II wojny światowej - w efekcie paktu Ribbentrop-Mołotow - Niemcy i Sowieci. W 1873 r. rozpoczęła się budowa twierdzy przemyskiej, która przed I wojną światową miała pierścień zewnętrzny obwarowań o obwodzie 45 km. W jego skład wchodziło 17 fortów głównych, a także 14 działobitni, 2 linie okopów i 2 bazy piechoty. Dodatkowo wewnętrzny system obronny składał się z 21 fortów obronnych. Tak rozległy system umocnień powodował, że Przemyśl stał się trzecią co do wielkości twierdzą w Europie, po Antwerpii i Verdun. W tym samym okresie Przemyśl stał się trzecim co do wielkości miastem Galicji, po Krakowie i Lwowie. Widać to wyraźnie w specyficznej architekturze i związanym z nią klimatem starego miasta.

Comments (1)