What is Justwalkabout?

Justwalkabout is a tourist portal for tourism enthusiasts, people who like active recreation and everyone who enjoys new places. Thanks to this portal, you will use the possibilities that the GPS, smartphones and new technologies give you. What's more, this navigation for your phone (in a tourist version) will allow you to make money.

See more

How it works

This portal provides tourist routes from different regions and with different levels of complexity. This will cause your tour to be full of the right information, events and descriptions of the given location. You can download paid routes created by other tourism enthusiasts any time.

See more

For You

We have gifts in the form of travel gadgets for the first users.
Like us on Facebook and get every 10th route for free.

See more

Nałęczowski park zdrojowy

Route difficulty: Easy
Route distance: 1 km

Added by: gwojcikowski

Rating:

Sold: 192

Buy route

Uzdrowiskowe tradycję sięgają w Nałęczowie 2 poł. XVIII w. W 1778 r. tutejsze dobra kupił Antoni Małachowski, sekretarz wielki koronny. Za jego czasów odkryto na terenie parku źródła wapienno-żelaziste. Wzniesiono wnet skromnie urządzone kąpielisko, które zaczęto wykorzystywać dla celów leczniczych. W 1817 r. analizy chemicznej wód źródlanych dokonał profesor Uniwersytetu Warszawskiego Józef Celiński i potwierdził ich wartość leczniczą. Nowy okres w rozwoju miejscowości zaczął się zaczął się w 1877 r., gdy dr Fortunat Nowicki wespół z dwoma innymi lekarzami: Konradem Chmielewskim i Wacławem Lasockim zawiązali spółkę w celu wskrzeszenia kąpieliska. Na 24 lata (z możliwością przedłużenia umowy) wydzierżawili pałac z parkiem oraz zaangażowali znaczne fundusze w rozbudowę urządzeń kąpieliskowych i kwater dla kuracjuszy, przeprowadzili generalny remont pałacu i nadbudowali na nim piętro. W 1880 r. dołączył do nich inż. Michał Górski. Na pocz. XIX w. Nałęczów był już bardzo modną miejscowością kuracyjną. Najstarsza część parku zdrojowego, który będziemy zwiedzać, pochodzi z 2. poł. XVII w. Był on poszerzony w okresie budowy pałacu, następnie z końcem XIX w. Obok starych lip, sosen, grabów, jesionów, klonów, akacji, dębów rosną tu także kasztanowce, tulipanowiec (po stronie wsch. pałacu) oraz cisy (koło tzw. oficyny). Atrakcją parku, a także zadrzewionych terenów w jego bezpośrednim sąsiedztwie, są liczne oswojone wiewiórki.

Comments (0)