What is Justwalkabout?

Justwalkabout is a tourist portal for tourism enthusiasts, people who like active recreation and everyone who enjoys new places. Thanks to this portal, you will use the possibilities that the GPS, smartphones and new technologies give you. What's more, this navigation for your phone (in a tourist version) will allow you to make money.

See more

How it works

This portal provides tourist routes from different regions and with different levels of complexity. This will cause your tour to be full of the right information, events and descriptions of the given location. You can download paid routes created by other tourism enthusiasts any time.

See more

For You

We have gifts in the form of travel gadgets for the first users.
Like us on Facebook and get every 10th route for free.

See more

Zabytkowe nałęczowskie wille

Route difficulty: Easy
Route distance: 2 km

Added by: gwojcikowski

Rating:

Sold: 187

Buy route

Pod koniec XIX w. zrodziła się koncepcja stworzenia z Nałęczowa miasta – ogrodu. Poza parkiem tereny miały być odpowiednio chronione. Postanowiono także, że działki budowlane będą duże, a tylko 1/16 każdej parceli obejmie zabudowa, resztę zaś przeznaczy się na zieleń. Do końca XIX w. tzw. Armatnia Góra była już w znacznej części zagospodarowana, podobnie jak płn. strona al. Lipowej (której stronę płd. zabudowywano głównie na pocz. XX w.). Kilka willi powstało też przy ul. Poniatowskiego. O ile pierwsze budowle stawiano na wzór szwajcarski i głównie z drewna, to na przełomie wieków zaczęła dominować secesja z bogactwem detali architektonicznych, a jeszcze później styl zakopiański wprowadzony przez Jana Koszczyca-Witkiewicza. Stopniowo Nałęczów nabierał rozgłosu, stał się modny, zaczął pełnić w Kongresówce tę samą rolę co Zakopane w Galicji, było „w dobrym tonie” przyjeżdżać tu na wypoczynek i kurację. Do 1890 r. przebywało tu rocznie po ok. 700 osób, a później po ok. 1000, z czego połowa korzystała z reguły z zabiegów leczniczych. Dawny charakter Nałęczowa został zachowany do tej pory. Trasa spacerowa pozwoli zapoznać się z najważniejszymi obiektami, które przetrwały i stanowią o niepowtarzalnej urodzie uzdrowiska.

Comments (0)