Search result:

thumb

Wroclaw - spacer wzdłuż Odry

1.428 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Wrocławski węzeł wodny jest największym tego typu systemem w Polsce zlokalizowanym w mieście. Obejmuje Odrę, jej dopływy, kanały wodne oraz różnego rodzaju budowle i urządzenia hydrotechniczne. Jego korzenie sięgają Średniowiecza.

See more

thumb

Nad Bugiem: Włodawa i Okuninka

18.114 km

Cycling

Rating:

Route difficulty: Normal

Trasa pokazuje malownicze okolice Włodawy, niewielkiego miasta położonego przy wschodniej granicy Polski na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.

See more

thumb

Państwowe Muzeum na Majdanku

3.146 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Na krańcu miasta w południowo-wschodniej jego części znajduje się teren dawnego obozu koncentracyjnego Majdanek. Obóz na Mjadanku hitlerowcy zaczęli budować w 1941.

See more

thumb

Krzczonowski Park Krajobrazowy

49.969 km

Cycling

Rating:

Route difficulty: Normal

Całodniowa trasa rowerowa prowadzi malowniczymi terenami przez Krzczonowski Park Krajobrazowy. Jest to obszar rolniczy, bez dużych zakładów przemysłowych. Odkryte tereny sprawiają, że widoki są rozległe i ciekawe.

See more

thumb

Małopolski Przełom Wisły (Józefów - Solec)

20.655 km

Cycling

Rating:

Route difficulty: Easy

Trasa ukazuje fragment Małopolskiego Przełomu Wisły pomiędzy Józefowem a Solcem. Prowadzi prawym brzegiem królowej polskich rzek poprzez tereny jeszcze nie odkryte turystycznie, choć niezwykle malownicze i z bogatą historią.

See more

thumb

Chęciny - miasteczko pod zamkiem

1.228 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Niewielkie miasto położone malowniczo u stóp potężnego zamku ma nieco ponad 4 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1275 r. Od XVI w. zaczęli osiedlać się tu Żydzi, którzy w 1939 r. stanowili ponad połowę mieszkańców.

See more

thumb

Spacer po sopockim Monciaku i molo

1.111 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Najbardziej znany polski kurort rozwijający się od pocz. XIX w. Na pocz. XX w. otrzymał prawa miejskie. Rozwinęły się wówczas domy zdrojowe, powstało molo, tor wyścigów konnych i słynny Grand Hotel.

See more

thumb

Warszawskie City

1.984 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Trasa pokazuje najważniejsze współczesne budowle Warszawy znajdujące się w rejonie placu Defilad oraz dzielnicy Wola.

See more

thumb

Gdynia - miasto 20. lecia międzywojennego

2.609 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Gdynia uzyskała prawa miejskie w lutym 1926 r. Powstała w miejscu niewielkiej wsi, w celu zapewnienia Polsce dostępu do morza i budowy bazy marynarki wojennej. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkało tam już 127 tys.

See more

thumb

Łeba - Ruchome Wydmy

11.651 km

Cycling

Rating:

Route difficulty: Normal

Rowerowa wycieczka do jednego z najurokliwszych miejsc na Pomorzu. Ruchome Wydmy są główną atrakcją Łeby. Leżą około 9 km na wschód od Łeby na mierzei utworzonej przez morze i jezioro Łebsko.

See more

thumb

Dolina Ciemięgi - Jastków

15.187 km

Cycling

Rating:

Route difficulty: Normal

Trasa prowadzi przez malownicze tereny Doliny Ciemięgi.

See more

thumb

Mierzeja Helska

36.351 km

Cycling

Rating:

Route difficulty: Easy

Trasa prowadzi z Władysławowa przez Mierzeję Helską. Ma prawie 40 km.

See more

thumb

Wzdłuż Zatoki Puckiej

10.624 km

Cycling

Rating:

Route difficulty: Easy

Trasa prowadzi z Władysławowa do Pucka przez Swarzewo wzdłuż ciekawego przyrodniczo brzegu Zatoki Puckiej.

See more


thumb

Lasy Kozłowieckie

22.066 km

Cycling

Rating:

Route difficulty: Normal

Trasa idealna na rower.

See more

thumb

Wrocławskie Stare Miasto

2.633 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Osada miejska zaczęła kształtować się na terenie obecnego Wrocławia już we wczesnym średniowieczu. Wiadomo, że w XII w.

See more

thumb

Ostrów Tumski

1.202 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Najdawniej zamieszkane miejsce na terenie obecnego Wrocławia, niegdyś wyspa - obecnie zakole Odry. W prawobrzeżną częścią miasta połączony był Mostem Tumskim oraz nieistniejącym mostem Za Katedrą.

See more

thumb

Cystersi z Sulejowa

0.323 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Położony w Podklasztorzu, należy do najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce. Wybudowany został w stylu romańskim pod koniec XII w.

See more

thumb

Wzdłuż Mołtawy w Gdańsku

0.685 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Trasa prowadzi Długim Pobrzeżem, które pod koniec przechodzi w Pobrzeże Rybackie. To miejsce, w którym koncentrował się gdański handel od XIV w.

See more

thumb

Uliczkami gdańskiej starówki

1.381 km

Walking Trip

Rating:

Route difficulty: Easy

Trasa została pomyślana w ten sposób, aby pokazać najważniejsze zabytki Gdańska znajdujące się poza ul. Długi Targ i Długim Targiem oraz Długim Pobrzeżem (miejsca ta zostały one opisane w dwu innych trasach).

See more